Bedrijventerrein in de natuur

Vanaf maart 2010 is AW Materieel gevestigd op het Ecopark in Emmeloord. Hier hebben wij ons nieuwe pand gebouwd met een lichte moderne werkplaats, een wasplaats en kantoor.

Om een klimaatneutraal gebouw te realiseren hebben wij onder andere gekozen voor het gebruik van aardwarmte. In het ontwerp van het gebouw is rekening gehouden met de oriëntatie op de zon en een maximale toetreding van daglicht op de werkplekken, zowel in ons kantoor als in de werkplaats.

Vanaf december 2016 begint de aanbouw van een grote werkplaats voor de machinebouw. Natuurlijk met bovenstaande waarden opnieuw toegepast!

Voor meer informatie:

www.ecopark.nl
Duurzaam

Er is op het EcoPark Emmeloord meer dan gemiddeld aandacht voor duurzaamheid. Om de hoogstaande kwaliteit van het water te waarborgen wordt het gezuiverd door helofytenfilters. Zowel het inkomende water als het hemelwater komt hierin terecht. Ook worden met de zon meedraaiende zonnecollectoren in de openbare ruimte geplaatst. Dit unieke systeem voorziet de gemeenschappelijke verlichting en het watersysteem van stroom. De integrale benadering van duurzaamheid heeft ervoor gezorgd dat de Stichting Duurzaam Flevoland en Provincie Flevoland EcoPark Emmeloord het predikaat duurzaam hebben gegeven, als enige bedrijvenpark in Flevoland.

Parkmanagement

Duurzaam is ook het parkmanagement dat wordt aangestuurd door de Vereniging van Eigenaren. Op basis van een doordacht beheerplan zorgt het parkmanagement onder meer voor beveiliging en het onderhoud van het groen. Een garantie dat EcoPark Emmeloord zijn bijzondere uitstraling behoudt.

Slingeren

De stedenbouwkundige en landschappelijke vormgeving is ook al zo buitengewoon.

Vanaf de Marknesserweg slingert de ontsluitingsweg zich speels door het EcoPark, richting het bestaande bedrijventerrein De Munt-Zuid. Naast de weg stroomt een brede watergang soepel mee. Aan beide zijden van de weg bevinden zich de kavels, variërend in grootte.

Elk hofje heeft zijn eigen oprit en is door een watergang en een groenstrook gescheiden van de buurman. Het zijn de hofjes die van EcoPark Emmeloord zo’n aangename woon-werk-omgeving maken. Aan de kant van de Marknesserweg liggen de wat grotere bedrijfskavels en aan de Zwolse Vaart de woon-werk-kavels. Je kunt er ver weg kijken over het water en het weidse polderlandschap. De seizoenen trekken er nadrukkelijk aan je voorbij.