AW Academy on tour to Denmark!

AW Academy on 🇩🇰 tour! Recently, Gert-Jan trained the team of PWS Danmark A/S on the use and maintenance of the AW Machinery washunit at their site in Danmark. With this user-friendly and ⚡️sustainable one-stop AW Wash unit 💦 you can clean the inside of the containers and also, through brushes, the outside and is also equipped with…

AW Academy: gebruikers- en onderhoudstraining voor Zwitserse klanten Contreag en Contena-Ochsner

This week Gert Jan van Wieren trained the teams of Contreag Container-Reinigungs AG 🇨🇭and Contena-Ochsner AG🇨🇭on the use and maintenance of the AW wash unit at our site AW Machinery and completed it with a certificate from the AW Academy Their full option one-stop AW Wash unit can clean the inside of the containers and also, through brushes, the outside and is…

Referentie: Toon Schellekens / Cure

Het is altijd prettig positieve feedback van je relaties te krijgen, zoals deze week van Toon Schellekens, CURE “Sinds wij de AW-3P opnameblokken van AW Machinery in gebruiken hebben, zien we dat onze (onderhoud)kosten aanzienlijk lager zijn, doordat we aanmerkelijk minder schades hebben aan zowel de ondergrondse containers als het opnameblok. In het begin was het voor de chauffeurs…